တနဂၤေႏြ စကားဝိုင္း

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အသိဥာဏ္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေျခအေန

လက္ရွိျမန္မာ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အသိဥာဏ္ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ အေျခအေန သုံးသပ္ခ်က္ေတြကုိ ဒီကေန႔ RFA စကားဝုိင္းမွာ နားဆင္ပါ။

လူ ့အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

ျမန္မာနိုင္ငံ ေလေဘးသတင္းမ်ား

ဆိုက္တခုလံုးသို႔