ရုံးခ်ိန္းအႀကိမ္တစ္ရာေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ေရွ႕ေနဦးကုိနီလုပ္ၾကံမႈ

NLD အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဥပေဒအၾကံေပး ေရွ႕ေနဦးကိုနီ လုပ္ၾကံခံခဲ့ရတာ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ေနဦးကိုနီကုိလုပ္ၾကံမႈနဲ႔ စဲြခ်က္တင္ခံထားရသူေတြကို တရားရုံးမွာ စစ္ေဆးေနတာ ရုံးခ်ိန္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေပမယ့္ အခုထိ အမိန္႔မခ်ႏိုင္ေသးပါဘူး။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔