“ဝ” ျပည္နယ္အဆင့္ရရွိေရး NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚ တက္လွမ္းလာမလား

UWSA "ဝ" ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ NCA အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါဝင္လာဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖိတ္ေခၚတုိက္တြန္းထားပါတယ္။ UWSA အပါအဝင္ ေျမာက္ပိုင္းက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ အေနနဲ႔ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ဖို႔ အလားအလာ ရွိပါသလား။

Here and Now (၂ဝ၁၉ ဧၿပီ ၂၇)

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းဆုိင္ရာ ဗီဒီယိုႏွင့္သတင္းေပးပို႔ခ်က္

ethnic-tv

ဆိုက္တခုလံုးသို႔