“ဝ” ျပည္နယ္အဆင့္ရရွိေရး NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚ တက္လွမ္းလာမလား

UWSA "ဝ" ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ NCA အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ပါဝင္လာဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖိတ္ေခၚတုိက္တြန္းထားပါတယ္။ UWSA အပါအဝင္ ေျမာက္ပိုင္းက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြ အေနနဲ႔ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ဖို႔ အလားအလာ ရွိပါသလား။

ဆိုက္တခုလံုးသို႔