ကုိးရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာေတြ႕ဆံုစဥ္

ေတာင္ကုိရီးယား-ျမန္မာ စီးပြားေရးဦးစားေပးေဆြးေႏြးေတာင္ကုိရီးယား-ျမန္မာ စီးပြားေရးဦးစားေပးေဆြးေႏြး

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစီးပြားေရးျမွင့္တင္ႏုိင္ဖုိ႔ ဦးစားေပးေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံနားလည္မႈ စာခ်ြန္လႊာေတြကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။

ညေနခင္းသတင္းမ်ား
(၂ဝ၁၉ စက္တင္ဘာ ၃)

သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား

ဖဲြ႔စည္းပံု ဥပေဒ ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ား

ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး
ဆိုက္တခုလံုးသို႔