ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံုသစ္တြင္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ေန႔က အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ေပါင္း က်င္းပေသာ ပထမဆံုး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးကို MRTV 4 ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ထုတ္လႊင့္ ျပသေနပံု

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး စုေပါင္း ေကာ္မတီ လူစံုၿပီ။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီမွာ ပါ၀င္ဖို႔ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦးနဲ႔ ၾကံ႕ခုိင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီကုိယ္စားလွယ္ ၂ ဦးတုိ႔ အမည္စာရင္းကို ဒီေန႔ ေပးပို႔လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

Burmese Journey - OHI

.

ဆိုက္တခုလံုးသို႔