တေက်ာ့ျပန္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းနဲ႔ တရုတ္ၾသဇာ

၂ဝ၁၉ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ည စေနစကားဝိုင္း အစီအစဥ္မွာ " တေက်ာ့ျပန္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းနဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ၾသဇာ " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။

လူ ့အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာသတင္းမ်ား

တပ္မေတာ္က ၂ဝဝ၈ ျပင္ဖို႔အစီအစဥ္ရွိမရွိ

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းေရးအဆုိကုိ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ရွိ၊ မရွိ မေျပာႏုိင္ေသးဘူးလို႔ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေမာင္ေမာင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာတဲ့ ရခိုင္ေဒသနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအေရး

၂ဝ၁၉ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ည စေနစကားဝိုင္း အစီအစဥ္မွာ " ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာတဲ့ ရခိုင္ေဒသနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအေရး " ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုက္တခုလံုးသို႔